Thương tà áo bay (nhạc Thông Đạt, thơ Nguyên Đàm) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Thương tà áo bay
Tác giả: nhạc Thông Đạt, thơ Nguyên Đàm
Thể loại: Nhạc Trữ tình – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: