Thứ đàn ông gì vậy? (Suan Shen Me Nan Ren – 算什麼男人) (Nhạc Hoa) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Thứ đàn ông gì vậy? (Suan Shen Me Nan Ren – 算什麼男人)
Tác giả: Nhạc Hoa
Thể loại: Nhạc Quốc tế – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: