Thế là hết (Minh Kỳ) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Thế là hết
Tác giả: Minh Kỳ
Thể loại: Nhạc Vàng – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: