Thanh niên hành khúc (La Marche des Étudiants) (Lưu Hữu Phước & Mai Văn Bộ – năm: 1939) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Thanh niên hành khúc (La Marche des Étudiants)
Tác giả: Lưu Hữu Phước & Mai Văn Bộ – năm: 1939
Thể loại: Nhạc Quê hương – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: