Tất Cả Sẽ Tốt Thôi – Khắc Hưng (Điệu Ballad) – Hợp âm A – Quang Anh ,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Tất Cả Sẽ Tốt Thôi.
Tác giả: Khắc Hưng
Điệu nhạc: Điệu Ballad
Hợp âm chuẩn: A
Ca sỹ trình bày: Quang Anh ,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: