Tám vạn sáu ngàn bốn trăm lần nhớ em (Nhất Trung) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Tám vạn sáu ngàn bốn trăm lần nhớ em
Tác giả: Nhất Trung
Thể loại: Nhạc Trẻ – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: