Ta ra trận hôm nay (Văn An – năm: 1973) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Ta ra trận hôm nay
Tác giả: Văn An – năm: 1973
Thể loại: Nhạc Đỏ – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: