Sài Gòn thương yêu (Nguyễn Hà) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Sài Gòn thương yêu
Tác giả: Nguyễn Hà
Thể loại: Nhạc Vàng – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: