Quên-Khắc Việt – Khắc Việt (Điệu Slow) – Hợp âm Em – Khắc Việt,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Quên-Khắc Việt.
Tác giả: Khắc Việt
Điệu nhạc: Điệu Slow
Hợp âm chuẩn: Em
Ca sỹ trình bày: Khắc Việt,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: