Quê hương tình yêu và tuổi trẻ (Quốc Dũng) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Quê hương tình yêu và tuổi trẻ
Tác giả: Quốc Dũng
Thể loại: Nhạc Đỏ – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: