Nuit de folie (Nhạc Pháp) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Nuit de folie
Tác giả: Nhạc Pháp
Thể loại: Nhạc Quốc tế – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: