Nơi nào em có biết (nhạc Ngô Thụy Miên, thơ Trường Đinh) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Nơi nào em có biết
Tác giả: nhạc Ngô Thụy Miên, thơ Trường Đinh
Thể loại: Nhạc Trữ tình – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Nơi Nào Em Có Biết – Ngô Thụy Miên (Điệu Slow Rock) – Hợp âm Gm – Trần Thái Hòa,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Nơi Nào Em Có Biết.
Tác giả: Ngô Thụy Miên
Điệu nhạc: Điệu Slow Rock
Hợp âm chuẩn: Gm
Ca sỹ trình bày: Trần Thái Hòa,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: