Những đóm mắt hỏa châu (Hàn Châu) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Những đóm mắt hỏa châu
Tác giả: Hàn Châu
Thể loại: Nhạc Vàng – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Những Đóm Mắt Hỏa Châu – Nhạc Ngoại Lời Việt (Điệu Bollero) – Hợp âm Em – Hoàng Oanh,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Những Đóm Mắt Hỏa Châu.
Tác giả: Nhạc Ngoại Lời Việt
Điệu nhạc: Điệu Bollero
Hợp âm chuẩn: Em
Ca sỹ trình bày: Hoàng Oanh,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: