Nhớ về Đà Lạt (Hoàng Trọng & Hồ Đình Phương) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Nhớ về Đà Lạt
Tác giả: Hoàng Trọng & Hồ Đình Phương
Thể loại: Nhạc Trữ tình – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: