Nhớ đêm giã bạn (Nguyễn Tiến) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Nhớ đêm giã bạn
Tác giả: Nguyễn Tiến
Thể loại: Nhạc Trữ tình – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Nhớ Đêm Giã Bạn – Nguyễn Tiến (chọn điệu) – Hợp âm Am – Trọng Tấn,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Nhớ Đêm Giã Bạn.
Tác giả: Nguyễn Tiến
Điệu nhạc: chọn điệu
Hợp âm chuẩn: Am
Ca sỹ trình bày: Trọng Tấn,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: