Nhìn – Đa Sắc (Điệu Rock) – Hợp âm A – Đen vâu, Emcee L, Mel G,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Nhìn.
Tác giả: Đa Sắc
Điệu nhạc: Điệu Rock
Hợp âm chuẩn: A
Ca sỹ trình bày: Đen vâu, Emcee L, Mel G,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: