Nhà Là Nơi Version 2016 (Đơn Giản – Thuận Tai) – Nguyễn Hải Phong (Điệu Ballad) – Hợp âm C – Noo Phước Thịnh, Văn Mai Hương,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Nhà Là Nơi Version 2016 (Đơn Giản – Thuận Tai).
Tác giả: Nguyễn Hải Phong
Điệu nhạc: Điệu Ballad
Hợp âm chuẩn: C
Ca sỹ trình bày: Noo Phước Thịnh, Văn Mai Hương,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: