Người anh đã yêu (Thuận RnB) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Người anh đã yêu
Tác giả: Thuận RnB
Thể loại: Nhạc Trẻ – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: