Never Say Goodbye – Jon Bon Jovi (chọn điệu) – Hợp âm G – Jon Bon Jovi,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Never Say Goodbye.
Tác giả: Jon Bon Jovi
Điệu nhạc: chọn điệu
Hợp âm chuẩn: G
Ca sỹ trình bày: Jon Bon Jovi,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: