Nếu vắng anh (if I can’t have you) (Bee Gees) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Nếu vắng anh (if I can’t have you)
Tác giả: Bee Gees
Thể loại: Nhạc Ngoại lời Việt – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: