Nếu ngày mai anh chết (Lê Dinh) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Nếu ngày mai anh chết
Tác giả: Lê Dinh
Thể loại: Nhạc Vàng – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Nếu ngày mai anh chết – Lê Dinh (chọn điệu) – Hợp âm Dm – Elvis Phương,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Nếu ngày mai anh chết.
Tác giả: Lê Dinh
Điệu nhạc: chọn điệu
Hợp âm chuẩn: Dm
Ca sỹ trình bày: Elvis Phương,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: