Năm Tháng Vội Vã Ost (Vương Phi) – NA (Điệu Slow Rock) – Hợp âm Am – Vương Phi,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Năm Tháng Vội Vã Ost (Vương Phi).
Tác giả: NA
Điệu nhạc: Điệu Slow Rock
Hợp âm chuẩn: Am
Ca sỹ trình bày: Vương Phi,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: