Mushup Lời Yêu Đó- Đếm Ngày Xa Em -làm Vợ Anh Nhé – Lực Acoustic (Điệu Blues) – Hợp âm C – Lực Acoustic,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Mushup Lời Yêu Đó- Đếm Ngày Xa Em -làm Vợ Anh Nhé.
Tác giả: Lực Acoustic
Điệu nhạc: Điệu Blues
Hợp âm chuẩn: C
Ca sỹ trình bày: Lực Acoustic,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: