Mưa Rơi Vào Phòng – Bảo Thạch (Điệu Ballad) – Hợp âm Am – Khởi My,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Mưa Rơi Vào Phòng.
Tác giả: Bảo Thạch
Điệu nhạc: Điệu Ballad
Hợp âm chuẩn: Am
Ca sỹ trình bày: Khởi My,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: