Mùa Đi Qua Phố – Hoàng Phúc Anh , Lưu Quang Trung (Điệu Ballad) – Hợp âm Dm – Phạm Anh Duy,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Mùa Đi Qua Phố.
Tác giả: Hoàng Phúc Anh , Lưu Quang Trung
Điệu nhạc: Điệu Ballad
Hợp âm chuẩn: Dm
Ca sỹ trình bày: Phạm Anh Duy,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: