Một thời để yêu (Les amoureux qui passent) (Christophe – Lời Việt: Nam Lộc) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Một thời để yêu (Les amoureux qui passent)
Tác giả: Christophe – Lời Việt: Nam Lộc
Thể loại: Nhạc Ngoại lời Việt – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: