Master Of The Wind – Manowar (chọn điệu) – Hợp âm E – Manowar,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Master Of The Wind.
Tác giả: Manowar
Điệu nhạc: chọn điệu
Hợp âm chuẩn: E
Ca sỹ trình bày: Manowar,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: