Mashup Học Trò – Lực Acoustic (Điệu Disco) – Hợp âm C – M.MAX ,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Mashup Học Trò.
Tác giả: Lực Acoustic
Điệu nhạc: Điệu Disco
Hợp âm chuẩn: C
Ca sỹ trình bày: M.MAX ,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: