Lời ru của mẹ (Nguyễn Kim Tuấn) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Lời ru của mẹ
Tác giả: Nguyễn Kim Tuấn
Thể loại: Nhạc Trữ tình – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Lời ru của mẹ (Mặc Thế Nhân) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Lời ru của mẹ
Tác giả: Mặc Thế Nhân
Thể loại: Nhạc Vàng – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Lời ru của mẹ – Nguyễn Kim Tuấn (chọn điệu) – Hợp âm Am – Như Quỳnh,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Lời ru của mẹ.
Tác giả: Nguyễn Kim Tuấn
Điệu nhạc: chọn điệu
Hợp âm chuẩn: Am
Ca sỹ trình bày: Như Quỳnh,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: