Lời Anh Phải Nói – Nguyên Jenda (Điệu Ballad) – Hợp âm C – Nguyên Jenda,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Lời Anh Phải Nói.
Tác giả: Nguyên Jenda
Điệu nhạc: Điệu Ballad
Hợp âm chuẩn: C
Ca sỹ trình bày: Nguyên Jenda,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: