Liên khúc Người mẹ (Various) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Liên khúc Người mẹ
Tác giả: Various
Thể loại: Nhạc Ngoại lời Việt – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: