Les Marrionnettes (Christophe) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Les Marrionnettes
Tác giả: Christophe
Thể loại: Nhạc Quốc tế – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: