Là Do Em – Yến Lê (Điệu Ballad) – Hợp âm C – Yến Lê,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Là Do Em.
Tác giả: Yến Lê
Điệu nhạc: Điệu Ballad
Hợp âm chuẩn: C
Ca sỹ trình bày: Yến Lê,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: