Không Như Mơ – Bằng Cường (chọn điệu) – Hợp âm Em – Bằng Cường,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Không Như Mơ.
Tác giả: Bằng Cường
Điệu nhạc: chọn điệu
Hợp âm chuẩn: Em
Ca sỹ trình bày: Bằng Cường,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: