Không Còn Nợ Nhau – Phúc Trường (chọn điệu) – Hợp âm Gm – Lệ Quyên,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Không Còn Nợ Nhau.
Tác giả: Phúc Trường
Điệu nhạc: chọn điệu
Hợp âm chuẩn: Gm
Ca sỹ trình bày: Lệ Quyên,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Không Còn Nợ Nhau – Wendy Thảo (Điệu Ballad) – Hợp âm Dm – Wendy Thảo,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Không Còn Nợ Nhau.
Tác giả: Wendy Thảo
Điệu nhạc: Điệu Ballad
Hợp âm chuẩn: Dm
Ca sỹ trình bày: Wendy Thảo,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: