Just You – Alex Lam Lâm Đức Tín (Điệu Ballad) – Hợp âm C – Alex Lam Lâm Đức Tín,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Just You.
Tác giả: Alex Lam Lâm Đức Tín
Điệu nhạc: Điệu Ballad
Hợp âm chuẩn: C
Ca sỹ trình bày: Alex Lam Lâm Đức Tín,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: