I'll See You Tonight – Kiss (chọn điệu) – Hợp âm Em – Gene Simon,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

I'll See You Tonight.
Tác giả: Kiss
Điệu nhạc: chọn điệu
Hợp âm chuẩn: Em
Ca sỹ trình bày: Gene Simon,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: