I Can Wait Forever – Simple Plan (Điệu Slow) – Hợp âm G – Simple Plan,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

I Can Wait Forever.
Tác giả: Simple Plan
Điệu nhạc: Điệu Slow
Hợp âm chuẩn: G
Ca sỹ trình bày: Simple Plan,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: