HONESTY – NA – Hợp âm Am7 – Pink Sweat$, Jessie Reyez,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

HONESTY.
Tác giả: NA
Điệu nhạc:
Hợp âm chuẩn: Am7
Ca sỹ trình bày: Pink Sweat$, Jessie Reyez,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Honesty – Pink Sweat$ (Điệu Ballad) – Hợp âm A – Pink Sweat$,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Honesty.
Tác giả: Pink Sweat$
Điệu nhạc: Điệu Ballad
Hợp âm chuẩn: A
Ca sỹ trình bày: Pink Sweat$,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Honesty – Billy Joel (chọn điệu) – Hợp âm A – Billy Joel,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Honesty.
Tác giả: Billy Joel
Điệu nhạc: chọn điệu
Hợp âm chuẩn: A
Ca sỹ trình bày: Billy Joel,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: