Hoàng tử của lòng em (Tô Tài Năng) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Hoàng tử của lòng em
Tác giả: Tô Tài Năng
Thể loại: Nhạc Trẻ – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: