Hiên cúc vàng (Nguyễn Đình Toàn) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Hiên cúc vàng
Tác giả: Nguyễn Đình Toàn
Thể loại: Nhạc Trữ tình – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: