Hai Lúa chung tình (Sơn Hạ) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Hai Lúa chung tình
Tác giả: Sơn Hạ
Thể loại: Nhạc Trữ tình – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: