Fallin' (zhiend) – (Ost Anime Charlotte ) – Zhiend (Điệu Blues) – Hợp âm Bbm – Zhiend,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Fallin' (zhiend) – (Ost Anime Charlotte ).
Tác giả: Zhiend
Điệu nhạc: Điệu Blues
Hợp âm chuẩn: Bbm
Ca sỹ trình bày: Zhiend,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: