Em rất tốt nhưng anh rất tiếc (Nguyên Chấn Phong) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Em rất tốt nhưng anh rất tiếc
Tác giả: Nguyên Chấn Phong
Thể loại: Nhạc Trẻ – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: