Đừng quên anh là lính (Trường Hải) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Đừng quên anh là lính
Tác giả: Trường Hải
Thể loại: Nhạc Vàng – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: