Đừng bắt em phải quên (Khánh Đơn) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Đừng bắt em phải quên
Tác giả: Khánh Đơn
Thể loại: Nhạc Trẻ – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Đừng Bắt Em Phải Quên – Khánh Đơn (Điệu Ballad) – Hợp âm Am – Miu Lê,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Đừng Bắt Em Phải Quên.
Tác giả: Khánh Đơn
Điệu nhạc: Điệu Ballad
Hợp âm chuẩn: Am
Ca sỹ trình bày: Miu Lê,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: