Đưa em vào hạ (Trầm Tử Thiêng) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Đưa em vào hạ
Tác giả: Trầm Tử Thiêng
Thể loại: Nhạc Vàng – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Đưa Em Vào Hạ – Trầm Tử Thiêng (Điệu Bollero) – Hợp âm Em – Duy Khánh,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Đưa Em Vào Hạ.
Tác giả: Trầm Tử Thiêng
Điệu nhạc: Điệu Bollero
Hợp âm chuẩn: Em
Ca sỹ trình bày: Duy Khánh,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: