Đồng Ý Nha – Bảo Kun (Điệu Ballad) – Hợp âm G – Bảo Kun, Huy Nam (A#),


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Đồng Ý Nha.
Tác giả: Bảo Kun
Điệu nhạc: Điệu Ballad
Hợp âm chuẩn: G
Ca sỹ trình bày: Bảo Kun, Huy Nam (A#),

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: