Điện Bàn yêu thương (Thái Nghĩa) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Điện Bàn yêu thương
Tác giả: Thái Nghĩa
Thể loại: Nhạc Quê hương – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: