Dĩ vãng (Trịnh Nam Sơn) – Hợp âm bài hát


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Bài hát: Dĩ vãng
Tác giả: Trịnh Nam Sơn
Thể loại: Nhạc Trữ tình – Hợp âm bài hát

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài:

Dĩ Vãng – Trịnh Nam Sơn (Điệu Rock) – Hợp âm Am – Trịnh Nam Sơn,


b (Giáng) # (Thăng)
x2

Dĩ Vãng.
Tác giả: Trịnh Nam Sơn
Điệu nhạc: Điệu Rock
Hợp âm chuẩn: Am
Ca sỹ trình bày: Trịnh Nam Sơn,

Hợp âm guitar và tư thế bấm trong bài: